1-2 DAGES GRATIS LEVERING TIL DØREN
GLEMT KODEORD?


Tilbage til log ind
OR

Prøv IQOS i 30 dage-programmet

 

Vilkår og betingelser for deltagelse i Prøv IQOS i 30 dage-programmet

 

Sidst opdateret: [16.11.2018]

1.                   Anvendelse af vilkår/Kvalificering

1.1               Disse vilkår og betingelser (herefter benævnt "vilkår") gælder for din deltagelse i Prøv IQOS i 30 dage-programmet (herefter benævnt "Prøv IQOS"). Du bør læse disse vilkår omhyggeligt, da de har indflydelse på dine juridiske rettigheder og gælder for dit forhold til Philip Morris (Philip Morris ApS, Copenhagen Towers, Ørestads Boulevard 108, 3. sal, 2300 København S, Danmark).

1.2               Prøv IQOS giver dig som bruger mulighed for at prøve IQOS af ved at betale et håndteringsgebyr på 69 kr. for at finde ud af, hvordan man bruger IQOS, før du beslutter dig for at købe eller ikke at købe den IQOS-enhed, du har modtaget.

1.3               Du kan kun anvende Prøv IQOS, hvis (i) du er voksen og ryger, eller du er IQOS-bruger, mindst 18 år og er registreret i vores IQOS-database, og (ii) din primære bopæl er i Danmark.

1.4               For at deltage i Prøv IQOS skal du registrere dig i vores database på iqos.com.

1.5               Ved at tilmelde dig Prøv IQOS på iqos.com, klikke på "Jeg accepterer" eller en lignende knap accepterer du, at du er bundet af disse vilkår. Din accept af disse vilkår anses for at finde sted i Danmark.

1.6               Du må ikke anvende Prøv IQOS, hvis du ikke accepterer (eller ikke kan overholde) disse vilkår. 

1.7               Du har ikke tilladelse til at foretage ændringer i disse vilkår, medmindre Philip Morris udtrykkeligt har givet skriftligt samtykke hertil.

1.8               Din anvendelse af Prøv IQOS sker efter vores skøn, og vi kan afvise din ansøgning om anvendelse, eller vi kan opsige din ret til at anvende Prøv IQOS med enhver begrundelse, herunder, hvis du overtræder nogen af ​​disse vilkår.

1.9               Vi forbeholder os også retten til, til enhver tid, at ændre disse vilkår og Prøv IQOS efter forudgående varsel. Hvis du ikke accepterer sådanne ændringer, kan du opsige din deltagelse i Prøv IQOS.

1.10            Når du går igennem registreringsprocessen, skal du opgive alle de påkrævede, obligatoriske oplysninger nøjagtigt og fuldstændigt samt holde disse oplysninger ajour. Hvis du ikke udfylder de obligatoriske felter i ansøgningsskemaet (som for eksempel alder, rygerstatus, e-mailadresse og/eller telefonnummer, leveringsadresse og kreditkortoplysninger), vil din ansøgning ikke fortsætte til behandling. Hvis du angiver urigtige eller ufuldstændige oplysninger, forbeholder Philip Morris sig ret til at opsige dit medlemskab i Prøv IQOS uden varsel.

1.11            Efter registreringsprocessen til Prøv IQOS vil du blive informeret om, hvorvidt du er blevet tilmeldt. Din deltagelse i Prøv IQOS giver dig ret til de ydelser, der er beskrevet i punkt 2 (Tjenester).

1.12            Prøv IQOS-medlemskabet og de tjenester, der leveres, er personlige for dig og kan ikke overdrages til tredjemand.

2.                   Betalingsbetingelser

2.1               For at deltage i Prøv IQOS skal du registrere dig og betale et håndteringsgebyr på 69 kr.

2.2               For at vi kan validere dine kortoplysninger og garantere dig deltagelse i Prøv IQOS, vil de kreditkortoplysninger, du angav ved betaling af håndteringsgebyret, blive gemt og behandlet af vores CPI-certificerede betalingsudbyder PayNext. PayNext håndterer alle data på krypteret vis (SSL), og dine oplysninger er ikke tilgængelige for eksterne parter.

Kreditkortoplysningerne gemmes i højst 45 dage.

2.3               Hvis du ønsker at beholde IQOS i slutningen af Prøv IQOS-programmet, vil det endelige beløb (se nedenfor) blive trukket fra det kreditkort, du angav ved registreringen og til betaling af håndteringsgebyret.

3.                   Tjenester

3.1               Prøv IQOS. Baseret på din udtrykte interesse i at gå over til IQOS i stedet for cigaretter og med henblik på at finde ud af, hvordan man bruger IQOS, før du beslutter dig for at købe eller ikke at købe IQOS-enheden, vil Philip Morris låne dig en IQOS 3 DUO Oplader, en IQOS 3 DUO Holder, en strømadapter, et USB-kabel, en renser, brugervejledningen og støttematerialer til at guide dig igennem prøveperioden (herefter benævnt "IQOS" 

Når du har tilmeldt dig Prøv IQOS, vil Philip Morris sende dig en IQOS inden for 3 hverdage, og du kan bruge IQOS i 30 kalenderdage (herefter benævnt "låneperioden") fra datoen for modtagelsen af din IQOS.

Fjernadgang til IQOS Expert. Du vil få fjernadgang til en dedikeret IQOS Expert, der kan støtte dig i overgangen fra cigaretter til IQOS i låneperioden. Dette kan foregå inden for normal åbningstid i dit bopælsland. Du giver samtykke til at blive kontaktet med komercielle formål via e-mail, sms eller telefonopkald i op til 34 dage fra din låneperiode er begyndt.

Hvis du ønsker at beholde IQOS i slutningen af ​​din låneperiode, kan du købe den ved at kontakte kundeservice eller din tildelte IQOS Expert.  Der vil blive trukket ​630 kr. på det kreditkort, du angav under registreringen.

Hvis du ikke ønsker at beholde IQOS i slutningen af låneperioden, er du forpligtet til at returnere den. Kontakt kundeservice eller din tildelte IQOS Expert for at arrangere returneringen.

Hvis du ikke returnerer din IQOS inden for 30 kalenderdage, fra du har modtaget den, vil der blive trukket ​ 630  kr. på det kreditkort, du angav under registreringen. I et sådan tilfælde har Philip Morris lov til at kontakte dig efter låneperioden.

4.                   Opsigelse

4.1               Du kan opsige din deltagelse i Prøv IQOS til enhver tid med øjeblikkelig virkning ved at kontakte Philip Morris via kundeservice eller din tildelte IQOS Expert. Når dit medlemskab ophører, er du ikke længere berettiget til at modtage tjenesterne, og du vil være forpligtet til at returnere din IQOS, og det betalte håndteringsgebyr på 69 kr. tilbagebetales ikke.

4.2               Philip Morris kan opsige din deltagelse i Prøv IQOS til enhver tid med øjeblikkelig virkning, hvis du overtræder disse vilkår. Philip Morris kan også opsige din deltagelse med enhver anden begrundelse med 30 dages varsel.

5.                   Dine forpligtelser 

Du accepterer:

(a)                at træffe alle rimelige forholdsregler for at beskytte IQOS og anvende og vedligeholde den i overensstemmelse med dens instruktioner og brugervejledning

(b)               ikke at misbruge Prøv IQOS-programmet og tjenesterne

(c)                at anvende IQOS i overensstemmelse med vilkårene

(d)               at kompensere Philip Morris med 630 kr. i tilfælde af eventuelle skader på IQOS på grund af manglende overholdelse af vilkårene, såsom:

(i)        skader forårsaget af misbrug, eller faktisk eller forsøgt modifikation eller ændring af IQOS, spændingsbølge

(ii)       et serienummer, der er blevet ændret, ødelagt eller fjernet

(iii)     hvis IQOS er blevet åbnet, serviceret, modificeret eller ændret på en måde, der ikke er godkendt af Philip Morris

(iv)     tab eller tyveri af IQOS eller skader grundet brand eller oversvømmelse

(v)      kosmetisk skade på IQOS, som ikke påvirker dens funktionalitet, herunder, men ikke begrænset til, spinkle revner, ridser, buler, knækket plastic ved porte og misfarvning

(vi)     funktionsfejl som følge af brug med ikke-kompatibelt produkt 

(vii)   beskadigelse eller funktionsfejl forårsaget af, at enheden ikke er brugt som beskrevet i IQOS-brugervejledningen

(e)               at overholde gældende lovgivning

(f)                 at returnere IQOS, hvis du beslutter dig for ikke at købe produktet. 

6.                   Garanti/Ansvarsbegrænsning

6.1               Dit medlemskab i Prøv IQOS leveres "som det er og forefindes" uden nogen garantier.

6.2               Philip Morris ApS påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, herunder tabt arbejdsfortjeneste, tab af data, driftsforstyrrelser og alle andre skader af enhver art, som kan skyldes brugen Hjemmesider og / eller Apps og deres indhold samt, især, brugen af dokumenter og / eller Apps heri. Philip Morris ApS påtager sig heller ikke ansvar for eventuelle skader, der kan opstå som følge af, at det ikke er muligt at købe eller levere Produkter, der er relateret til Hjemmesider og / eller Apps.

6.3               Intet i dette punkt 6 udelukker noget ansvar, der i henhold til gældende lov ikke kan udelukkes.

7.                   Diverse

7.1               Du finder nærmere oplysninger om behandlingen af ​​dine personlige data, som du giver os, i vores Privatlivspolitik.

7.2               Disse vilkår er underlagt lovgivningen på Philip Morris' hjemsted. Enhver retstvist vil være underlagt enekompetencen i den by, hvor Philip Morris har sit hjemsted.

7.3               Med hensyn til spørgsmål, forespørgsler og kontaktoplysninger henvises der til kontaktsiden.

 

Denne hjemmeside indeholder information om røgfrie produkter og er udelukkende for voksne i Danmark, der ellers ville fortsætte med at ryge eller bruge andre nikotinprodukter.

Er du over 18 år og er du ryger eller bruger af andre nikotinprodukter?
Bekræft
Du skal være over 18 år for at få adgang til denne hjemmeside.