Vælg fødselsdato for at bekræfte, at du er over 18 år og ønsker at besøge IQOS.com

Bekræft

Du skal være over 18 år for at få adgang til denne hjemmeside.

Siden indeholder information om vores røgfrie produkter, og vi er nødt til at sikre os, at du er en voksen ryger i Danmark, som ellers vil have fortsat med at ryge eller bruge nikotinprodukter. Vores produkter er ikke alternativ eller hjælpemiddel til at stoppe med at ryge. De er ikke risikofrie. De indeholder nikotin, som er vanedannende og må kun bruges af voksne.
Service rating -
Gratis dag til dag levering - Bestil inden
Gratis & hurtig levering - 1-3 arbejdsdage
Fuld returret - Hvis ikke tilfreds efter brug

IQOS Service Benefits Vilkår og betingelser for
at deltage i IQOS Service Benefits

 1. Ansøgning af vilkår/berettigelse

  1.1  Disse vilkår og betingelser (vilkår) er gældende og regulerer din deltagelse i IQOS Service Benefits programmet (IQOS Service Benefits). Du bør læse disse vilkår grundigt, da de har indflydelse på dine juridiske rettigheder og regulerer din association med Philip Morris Aps, Ørestads Blvd. 108, 3sal, 2300 København S (Philip Morris).

  1.2  Du er kun berettiget til et IQOS Service Benefits medlemskab hvis: (i) du er er en voksen ryger eller er en IQOS brugere der er 18 år eller ældre, og at du er registreret i vores IQOS database; og (ii) at din bopæl er i et af de lande hvor IQOS Service Benefits er tilgængeligt.

  1.3  For at deltage i IQOS Service Benefits skal du registrere en enhed som omfattes af beskrivelsen i paragraf 2.1 (enhed) i vores database enten på iqos.com, ved at ringe til vores kundeservice, over e-mail, gennem en IQOS Expert eller en i en autoriseret IQOS butik.

  1.4  Ved at tilmelde dig til IQOS Service Benefits gennem en registrering af en IQOS enhed online eller gennem kundeservice, e-mail, en IQOS Expert, autoriserede IQOS butikker eller på anden måde bruger IQOS Service Benefits, accepterer du at være bundet af disse vilkår. Hvis du ligeledes registrerer en anden enhed eller hvis vi ændrer disse vilkår, og at du herefter benytter dig af IQOS Service Benefits, accepterer du at være bundet af disse vilkår. Din godkendelse af disse vilkår anses for at ske i det land du har registret som din bopæl i vores IQOS database.

  1.5  Hvis du ikke er enig (eller ikke kan opfylde) disse krav, så er du ikke berettiget til at benytte dig af IQOS Service Benefits.

  1.6  Det er ikke tilladt at lave ændringer af disse vilkår medmindre Philip Morris har givet skriftlig samtykke til dette.

  1.7  Vi bedømmer dit brug af IQOS Service Benefits og vi kan afvise din ansøgning, eller vi kan annullere dine rettigheder til at benytte dig af IQOS Service Benefits af enhver grund, også hvis du bryder et af disse vilkår.

  1.8  Vi forbeholder os også retten til at ændre disse vilkår og IQOS Service Benefits når som helst ved varsling om dette. Du kan opsige dit medlemskab af IQOS Service Benefits hvis du ikke er godkender disse ændringer.

 2. Kvalificeret enheder/Registrering

  2.1.  De følgende enhedsmodeller er kvalificeret til registrering i IQOS Service Benefits:

   (a) IQOS 2.4+, IQOS 3, IQOS 3 Duo eller holdere, lommeopladere og eventuelle opgraderet modeller deraf.

   (b)IQOS 3 MULTI

  2.2.  Enhederne skal have et læseligt og gyldigt serienummer.

  2.3.  For alle nye IQOS brugere som registrer sig i vores database efter IQOS Service Benefits lanceringsdatoen, kan du blive IQOS Service Benefits medlem ved, at registrere din kvalificeret enhed inden for enhedens garantiperiode.

  2.4.  Du skal oplyse alle de påkrævet obligatoriske informationer korrekt og fuldkommen ved afslutningen af registreringsprocessen, samt sørge for at disse informationer er opdateret. Hvis du ikke gennemfører de obligatoriske felter i ansøgningen (såsom f.eks. alder, e-mail adresse og/eller telefonnummer) bliver din ansøgning ikke behandlet. Hvis du oplyser ukorrekt eller ufuldkommen information forbeholder Philip Morris sig rettigheden til at opsige dit IQOS Service Benefits medlemskab uden varsling.

  2.5.  Efter registreringsprocessen af IQOS Service Benefits vil du bliver informeret om hvorvidt din registrering var succesfuld. IOQS Service Benefits medlemskab og tjenester er personlige og må ikke videregives til en tredje part.

  2.6.  Dit brug af IQOS Service Benefits er tilknyttet til de land hvor du har registret bopæl. Da IQOS Service Benefits kun er tilgængelig og gyldig i bestemte lande skal du oplyse os om hvis din registreret bopæl skifter til et andet land, samt genansøge om IQOS Service Benefits i dit nye land hvor du har registret bopæl.

 3. Vilkår opsigelse

  3.1.  Vilkårene for dit IQOS Service Benefits medlemskab er gældende for den dag du accepterer disse vilkår og er gyldig i de resterende 24 måneder af din IQOS garantiperiode i købslandet.

  3.2  Du kan opsige dit IQOS Service Benefits medlemskab når som helst med øjeblikkelig virkning ved at underrette Philip Morris på e-mail: info@iqos.dk eller på telefonen +45 80 32 27 27. Ved opsigelse af dit medlemskab er du ikke længere berettiget til at modtage service på nogle af dine enheder.

  3.3  Hvis du bryder disse vilkår kan Philip Morris opsige dit IQOS Service Benefits medlemskab når som helst og med øjeblikkelig virkning. Philip Morris kan også opsige dit medlemskab af en hvilken som helst anden grund med en 30 dags varsling.

  3.4  IQOS Service Benefits medlemskab berettiger dig til de tjenester der står beskrevet i paragraf 4 og 5 (tjenester).

 4. Skadetilfælde

  4.1.  Hvis din enhed er udsat for [et skadetilfælde eller en uventet skade) som påvirker din enheds funktionalitet som ikke er forårsaget af misbrug eller uforsvarlig opførelse (skadetilfælde) kan du være berettiget til en erstatningsenhed som beskrevet i paragraf 4.

  4.2.  Du skal give den beskadigede enhed til Philip Morris og så vil du modtage en erstatningsenhed af samme type der er tilsvarende en ny enhed i præstation og pålidelighed. Hvis en erstatningsenhed af den samme type ikke er tilgængelig vil en lignende enhed i samme kategori med mindst tilsvarende funktioner leveres som erstatning. Philip Morris vil beholde alle erstattede enheder. Hvis kun dele af enheden er beskadiget f.eks. IQOS 3 holderen eller lommeopladeren, vil kun de beskadigede dele blive erstattet og Philip Morris vil kun beholde de erstattede enhedsdele.

  4.3 Begrænsninger for skadetilfælde

   (a) Du skal tage alle rimlige forbehold for at beskytte din enhed samt anvende og vedligeholde enheden i overensstemmelse med dens instruktioner og brugervejledning. Du er ikke berettiget til en erstatningsenhed hvis ikke du gør dette.

   (b) Du er begrænset til én erstatningsenhed ved et skadetilfælde for hver registreret enhed. Skadetilfælde i det land hvor du har registreret bopæl i, samt tilknytningen til den hurtige erstatnings service (i Storkøbenhavn) ophører, når den første indsigelse er afgjort. Du vil dog stadig kunne benytte dig af de resterende tjenester for din enhed indtil slutningen af dine medlemskabsvilkår (enhedens garantiperiode).

   (с) Du er ikke berettiget til en erstatningsenhed hvor skadetilfælde er sket før lanceringsdatoen af IQOS Service Benefits eller hvor nogen af følgende omstændigheder er gældende:

    (i) produkter der ikke er berettiget enheder som fremgår af listen i paragraf 2.1;

    (ii) skade forårsaget af misbrug eller faktisk eller forsøg på at ændre enhedens strømstød;

    (iii) Enheder hvor serienummeret er blevet ændret, ødelagt eller fjernet;

    (iv) Enheder der har været åbnet, serviceret eller ændret på en hvilken som helst måde der ikke har været godkendt af Philip Morris;

    (v) mistet eller stjålet enheder;

    (vi) kosmetisk skade på din enhed som ikke har indflydelse på funktionaliteten af enheden inklusiv, men ikke begrænset til, små revner, ridser, buler, brudt plastik ved strømåbninger og misfarvning;

    (vii) skade eller fejlmelding ved almindelig slidtage og/eller brug af enheden;

    (viii) fejlagtig håndtering eller kontakt med væsker, skader fra brand, flod, naturkatastrofer, krig eller terrorisme, eller andre forhold man ikke er herre over;

    (ix) funktionsfejl grundet brug af ikke kompatible produkter;

    (x) skade eller funktionsfejl forårsaget af fejlagtig brug i forhold til hvad der er beskrevet i IQOS brugervejledningen; eller

    (xi) mangler grundet beskadiget materiale og/eller håndværk og/eller design; men disse slags fejl kan bliver dækket separat af enten dine forbrugerrettigheder eller af IQOS garantien som er en tillægges uden at det berører rettighederne og remedier der fremgår af forbrugerbeskyttelseslovgivningen i købslandet.

  4.4  Indsigelse ved skadetilfælde

  (a) Du skal:

   (i) Lave en indsigelse til Philip Morris på e-mail: info@iqos.dk hurtigst muligt, og senest 14 dage fra at din enhed har taget skade ved et skadetilfælde sammen med følgende informationer: (1) serienummeret på den påvirket enhed; (2) en beskrivelse af symptomerne, problemer med eller begrundelsen for skaden af enheden; (3) fejlmeldingen; og (4) hvilken handling der er taget inden enheden begyndte at opleve problemer og hvilke trin du har gennemgået for at prøve at løse problemet;

   (ii) Du skal kunne fremvise et købsbevis på din enhed hvis Philip Morris efterspørger dette, og;

   (iii) følg pakke- og postanvisningen fra Philip Morris for at sende den berørte enhed til Philip Morris; og

   (iv) ellers følg Philip Morris godkendelsesproces for returneringsenheder.

  (b) Du skal tage alle rimlige forbehold for at beskytte din enhed samt anvende og vedligeholde enheden i overensstemmelse med dens instruktioner og brugervejledning. Du er ikke berettiget til en erstatningsenhed hvis ikke du gør dette.

  (c) Du må ikke sende Philip Morris produkter eller tilbehør som ikke er understøttet af skadetilfælde erstatning. Hvis du sender disse dele til Philip Morris vil de ikke blive returneret og de vil blive destrueret.

  (d) Philip Morris vil beslutte om du er berettiget til en erstatningsenhed i overensstemmelse med disse vilkår. Hvis du er berettiget til en erstatningsenhed vil den blive sendt til dig på en af de følgende måder:

   (i) Budlevering. En erstatningsenhed vil blive sendt til dig med et bud og du skal sende beskadiget enhed tilbage til Philip Morris.

   (ii) Indlevering. Du kan indlevere den beskadiget enhed i en af de deltagende IQOS butikker eller IQOS servicepunkter og få udleveret en erstatning.

   (iii) Post. Philip Morris vil tilsende dig en forudbetalt porto og forpakning som er påkrævet for at du kan sende den berørte enhed til Philip Morris. Philip Morris vil returnere enheden eller erstatningen til dig så snart kontrolleringen er afsluttet. Philip Morris betaler portoudgifterne til og fra det sted for du befinder dig så længe du følger alle instruktionerne.

 5. International assistance

  5.1.  Du har tilgang til et international toldfrit nummer (opkrævning kan hænde i visse områder) når du rejser til lande i udlandet hvor enhederne er kommercialiseret af Philip Morris, deres datterselskaber eller en autoriseret partner. Denne service inkluderer fejlfindingsassistance fra erfarne enhedsrepræsentanter og hvis nødvendigt, en erstatning af din enhed på grund af (i) skadetilfælde i overensstemmelse med disse vilkår eller (ii) problemer med enheder i forbindelse med materialer eller håndværk, når de bruges i overensstemmelse med brugervejledningen.

  5.2 Udbud af tjenester, tilgængelige enheder, besvarelses- og leveringtid kan varier i henhold til land. Denne tjeneste vil ikke påvirke dine lovbestemte rettigheder eller dine rettigheder under din enhedsgaranti som er gældende i indkøbslandet.

  5.3 Begrænsninger ved international assistance

  (a) Begrænsningerne heriblandt paragraf i 4.3 (begrænsninger) henvender sig til skadetilfælde erstatninger under international assistance.

  (b) Enhedsproblemer defineret i forbindelse med materiale eller håndværk når det bruges i overensstemmelse med enhedsbrugervejledningen er udelukket fra erstatninger:

   (i) skade ved normal slidtage

   (ii) kosmetisk skade (såsom ridser, buler ødelagt plastik etc.)

   (iii) skade grundet misbrug, strømstød, ukorrekt håndtering, kontakt med væske eller ild;

   (iv) funktionsfejl grundet brug af ikke-kompatible produkter;

   (v) skade eller funktionsfejl grundet forsøg på at åbne, ændre eller reparerer enten af en forbruger eller en serviceudbyder der ikke er godkendt af producenten; eller

   (vi) skade eller funktionsfejl grundet brug der ikke er i overensstemmelse med den tilhørende enhedsbrugervejledningen.

  (c) Du må ikke sende Philip Morris produkter eller tilbehør som ikke er understøttet af skadetilfælde erstatning. Hvis du sender disse dele til Philip Morris vil de ikke blive returneret og de vil blive destrueret.

  (d) Philip Morris vil beslutte om du er berettiget til en erstatningsenhed i overensstemmelse med disse vilkår. Hvis du er berettiget til en erstatningsenhed vil den blive sendt til dig på en af de følgende måder:

 5.4.Lave en indsigelse ved international assistance

  (a) Du skal:

   (i)Du skal lave din indsigelse til kundeservice ved at ringe til nummeret: +45 80 32 27 27 hurtigst muligt og ikke senere end 2 dage efter den dag din enhed led af et skadetilfælde eller et enhedsproblemer defineret i forbindelse med materiale og håndværk, når den bruges i overensstemmelse med enhedsbrugervejledningen, inklusiv følgende informationer: (1) serienummeret på den påvirket enhed; (2) en beskrivelse af symptomerne, problemer med eller begrundelsen for skaden af enheden; (3) fejlmeldingen; og (4) hvilken handling der er taget inden enheden begyndte at opleve problemer og hvilke trin du har gennemgået for at prøve at løse problemet;

   (ii)Du skal kunne fremvise et købsbevis på din enhed hvis Philip Morris efterspørger dette, og;

   (iii)følg pakke- og postanvisningen fra Philip Morris for at sende den berørte enhed til Philip Morris; og

   (iv)ellers følg Philip Morris godkendelsesproces for returneringsenheder.

  (b) Philip Morris vil beslutte om du er berettiget til en erstatningsenhed i overensstemmelse med disse vilkår. Hvis du er berettiget til en erstatningsenhed vil den blive sendt til dig på en af de følgende måder:

   (iv) Budlevering. En erstatningsenhed vil blive sendt til dig med et bud og du skal sende beskadiget enhed tilbage til Philip Morris.

   (v) Indlevering. Du kan indlevere den beskadiget enhed i en af de deltagende IQOS butikker eller IQOS servicepunkter og få udleveret en erstatning.

   (vi) Post. Philip Morris vil tilsende dig en forudbetalt porto og forpakning som er påkrævet for at du kan sende den berørte enhed til Philip Morris. Philip Morris vil returnere enheden eller erstatningen til dig så snart kontrolleringen er afsluttet. Philip Morris betaler portoudgifterne til og fra det sted for du befinder dig så længe du følger alle instruktionerne.

 6. Andre tjenester

  6.1. IQOS Expert. Du vil have tilgang til en didikeret fjern Expert til at støtte dig gennem din konvertering fra cigaretter til en enhed. Tilgængeligheden vil være i de normale forretningsåbningstider i det land du har bopæl i.

  6.2. Hurtig erstatning service (i Storkøbenhavn). Denne service tilbyder dig en hurtig erstatning af din enhed inden for en garanteret tidsperiode på 2 timer (i Storkøbenhavn) i tilfælde af skadetilfælde og/eller hvor du har en gyldig indsigelse vedrørende enhedsproblemer som er defineret i form af enten materiale eller håndværk, når de bruges i overensstemmelse med enhedsbrugsvejledningen. Du er begrænset til én hurtig erstatning ved en erstatning grundet skadetilfælde. Berettigelse for denne service besluttes af Philip Morris. Denne service tilbydes kun valgte områder i dit registreringsland.

  6.3. Få det at vide første. Du vil modtage nyheder og informationer vedrørende IQOS Service Benefits, IQOS produkter og servicer, personificeret produkt informationer og specielle information og/eller tjenester, adgang til eksklusiv indhold, nyheder og relevante opdateringer for deltagere.

 7. Dine forpligtelser

Du er enig i:

  (a) ikke at misbruge IQOS Service Benefits programmet og tjenester;

  (b) at holde din medlemskabskonto sikker;

  (c) enhver enhedserstatning bliver din ejendom når en udveksling finder sted, og den erstattede enhed bliver personen som står for udvekslingen ejendom; og

  (d) overhold den gældende lovgivning.

  8. Garanti/ ansvarsbegrænsning

  8.1.  Da dit IQOS Service Benefits medlemskab er gratis tilbydes det ’som det er’, og uden nogen garanti.

  8.2.  Philip Morris skal ikke være ansvarlig for den maksimal tilladte bevilling i henhold til den gældende lov, hvad end det så drejer sig om (herunder forsømmelighed eller overtrædelse af lovbestemt told), kontrakt, vildledende fremstilling, tilbagelevering eller på anden måde for direkte tab, tab af fortjeneste, salg, indtægter ellers opsparinger, tab af forretning, reduktion af goodwill og/eller lignende tab eller korruption af data eller information, eller ren økonomisk tab, eller for ethvert særligt skade, indirekte skade eller følgeskade, omkostninger, skader, gebyrer eller udgifter der opstår eller på anden måde skyldes dit IQOS Service Benefits medlemskab eller dine brug af tjenesterne Selv hvis du har informeret Philip Morris om mulighed for sådanne tab skal Philip Morris ikke være ansvarlig for nogle af de tab beskrevet i denne paragraf 8.2.

  8.3.  Intet i paragraf 8 udelukker ethvert ansvar der ikke kan udelukkes af den gældende lov.

 9. Diverse

  9.1.  IQOS Service Benefits er ikke en forsikringspolice.

  9.2.  IQOS Service Benefits er på nuværende tidspunkt gratis.

  9.3.  Detaljer vedrørende bearbejdningen af de persondata som du oplyser os om er beskrevet i vores Privatlivspolitik der er tilgængelig her https://dk.iqos.com/da/privatlivspolitik.

  9.4.  Disse vilkår er underlagt de love der er på Philip Morris registreret hovedkontor. Enhver juridisk uenighed vil bliver underlagt den særlige jurisdiktion for den by hvori Philip Morris har sit hovedkontor

  9.5.  For spørgsmål, henvendelser og kontaktinformationer bedes du referer til https://dk.iqos.com/da/kontakt-os.