Vælg fødselsdato for at bekræfte, at du er over 18 år og ønsker at besøge IQOS.com

Bekræft

Du skal være over 18 år for at få adgang til denne hjemmeside.

Siden indeholder information om vores røgfrie produkter, og vi er nødt til at sikre os, at du er en voksen ryger i Danmark, som ellers vil have fortsat med at ryge eller bruge nikotinprodukter. Vores produkter er ikke alternativ eller hjælpemiddel til at stoppe med at ryge. De er ikke risikofrie. De indeholder nikotin, som er vanedannende og må kun bruges af voksne.
Service rating -
Gratis dag til dag levering - Bestil inden
Gratis & hurtig levering - 1-3 arbejdsdage
Fuld returret - Hvis ikke tilfreds efter brug

Tobaksafgift i Danmark

I Danmark er der afgifter på tobak, herunder tobaksvarer såsom cigaretter, cigarer, cerutter, cigarillos, vandpibetobak, løs tobak, røgfri tobak og tyggetobak. Afgifterne omfatter både fint skåret og groft skåret tobak. Afgifter på cigaretpapir hører ikke under lov om tobaksafgifter, men under forbrugsafgiftsloven.

Tobaksafgiften er en skat, der skal betales til statskassen. Afgiften skal betales af virksomheder, der producerer eller importerer tobak, senest ved tobaksvarernes overgang til forbrug. Men afgiften betales i sidste ende af forbrugerne i form af højere priser på tobaksvarer.

I 2019 var statens indtægter fra tobaksafgiften på 8,24 milliarder kroner. Den 1. april 2020 skete der en afgiftsstigning på cigaretter, så prisen for en pakke cigaretter i dag er mellem ca. 50 kroner og ca. 55 kroner. Den 1. januar 2022 stiger afgiften yderligere ca. 5 kroner. Læs mere om priser på cigaretter.

Gå til forside
tobaksafgift i Danmark

Hvorfor tobaksafgifter?

Afgifter på tobak er ifølge flere eksperter et effektivt virkemiddel til at undgå, at børn og unge begynder at ryge. Det er et af mange tiltag, der skal mindske børn og unges nikotinafhængighed, heriblandt røgfri skoletid, neutrale cigaretpakker og skjult tobak.

Ved at mindske børn og unges forbrug af tobak er det samtidig muligt på længere sigt også at mindske andelen af voksne rygere. Det fører til en bedre folkesundhed og en forhøjet middellevealder. Endvidere bidrager tobaksafgiften til statens indtægter.

hvorfor tobaksafgifter

FAQ om tobaksafgifter

Hvad er tobaksafgifter?

Tobaksafgifter er en skat, der skal betales til statskassen. Afgiften skal betales af virksomheder, der producerer eller importerer tobak, senest ved tobaksvarernes overgang til forbrug. Tobaksafgifterne er vedtaget af Folketinget.

Hvad er afgiften på en pakke cigaretter?

Prisen på en pakke cigaretter varierer i dag mellem ca. 50 kroner og ca. 55 kroner. Heraf er størstedelen tobaksafgift.

Hvad er formålet med tobaksafgiften?

Afgifter på tobak er ifølge flere eksperter et effektivt virkemiddel til at undgå, at børn og unge begynder at ryge. Derudover bidrager tobaksafgiften til statens indtægter.Om rygning

Hvilke produkter er omfattet af tobaksafgiften?

Afgiften er pålagt alle tobaksvarer, herunder eksempelvis cigaretter, cigarer, vandpibetobak, cerutter og cigarillos.

Hvad er tobaksafgiftsloven?

Tobaksafgiftsloven er den lov, der fastsætter reglerne for tobaksafgifter i Danmark.

Findes der andre lignende afgifter?

Ja. I Danmark findes der mange såkaldte punktafgifter. Punktafgifter er særlige afgifter på blandt andet sukker, alkohol, tobak, strøm og olie. Førstnævnte kaldes også for sukkerafgifter. De to sidstnævnte hører til blandt flere miljø- og energiafgifter.