1-2 DAGES GRATIS LEVERING TIL DØREN
GLEMT KODEORD?


Tilbage til log ind
OR

Cigaretter stiger i pris frem mod 2022

Prøv et alternativ til cigaretter

Cigaretter bliver dyrere i Danmark

Som følge af nye afgifter stiger prisen på cigaretter i Danmark med 50% frem mod 2022. Den 1. april 2020 sker første prisstigning til 55 kr. for en gennemsnitlig pakke med 20 cigaretter. Dette svarer til en prisstigning på ca. 14,5 kr. per cigaretpakke. Den 1. januar 2022 stiger prisen 5 kr. yderligere til 60 kr.

En gennemsnitlig pakke med 20 cigaretter koster i dag (pr. 1. marts 2020) omkring 41 kr. De danske cigaret priser varierer afhængig af både cigaretmærke og længde på cigaretterne, og derfor er såvel det nuværende som kommende beløb gennemsnitspriser. Klik og læs hvordan tobakspinde der bruges med IQOS er påvirket af afgiftsstigningerne.

Prøv et alternativ til cigaretter

Danske cigaretter blandt de dyreste i Europa

Med de nye afgiftsstigninger bliver de danske cigaret-priser blandt EU's højeste, kun overgået af Irland (85 kr.) og Storbritannien (64 kr.) – så længe cigaret priserne ikke stiger i andre lande. I vores nabolande Sverige og Tyskland koster en pakke cigaretter gennemsnitligt 42 kr.

Blandt de billigste EU-lande er Letland, Litauen, Polen og Slovakiet, hvor en gennemsnitlig pakke cigaretter koster 24 kr. Helt i bund ligger Bulgarien med en pris på 19 kr. Blandt de europæiske lande uden for EU er Norge med en pris på 99 kr. det dyreste land.

Det er dog intet imod Australien, hvor en gennemsnitlig pakke med 20 cigaretter koster omkring 130 kr. – med yderligere en prisstigning på vej til september 2020. I USA er gennemsnitsprisen til sammenligning omkring 46 kr., men der er store prisforskelle mellem staterne.

Prøv et alternativ til cigaretter

pris cigaretter infografik

Baggrunden for prisstigningen

Baggrunden for prisstigningen

Under valgkampen til folketingsvalget i 2019 var prisen på cigaretter et stort debatemne. Et markant større antal unge mellem 16 og 24 år begynder at ryge – stik imod regeringens målsætning om, at ingen børn og unge skal ryge i 2030 – og prisen på cigaretter er ifølge flere eksperter et effektivt virkemiddel til at undgå, at børn og unge begynder at ryge.

Venstre, Enhedslisten og Konservative mente, at prisen skulle stige til omkring 60 kr. Dansk Folkeparti mente omkring 48 kr., Socialistisk Folkeparti 50 kr., Alternativet 80 kr. og Det Radikale Venstre 90 kr. Socialdemokratiet gik ind for en højere pris, men ville ikke nævne et eksakt beløb, og Liberal Alliance ville som det eneste parti ikke lade prisen stige.

Under forhandlingerne om finansloven for 2020 blev Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet enige om en prisstigning til 60 kr. i 2022. I tillæg hertil afsatte partierne 5 millioner kr. årligt til Sikkerhedsstyrelsen, som kontrollerer, at butikker overholder aldersgrænserne for salg af tobaksprodukter.

pris cigaretter infografik

Andre tobaksprodukter og e-væsker stiger også i pris

De forhøjede afgifter omfatter også andre nikotin- og tobaksprodukter. Afgiften på cigarer, cigarillos, cerutter, skrå, snus og anden røgfri tobak forhøjes med omkring 14 kr. per pakke fra d. 1. april 2020 og yderligere med omkring 5 kr. fra d. 1. januar 2022. Formålet er at undgå prisforskelle mellem cigaretter og produkter, som minder om cigaretter.

Afgiften på e-væsker til e-cigaretter forhøjes med 2 kr. per ml. fra d. 1. juli 2022. En beholder med 10 ml. e-væske vil da koste sammenlagt omkring 50 kr. Afgiften berører ikke rygestopprodukter som eksempelvis nikotintyggegummi, sugetabletter og nikotinplastre.

Prøv et alternativ til cigaretter

Ingen lugt af cigaretrøg

Opvarmer tobak i stedet for at brænde den

Ikke en e-cigaret

IQOS 3 DUO sæt i brilliant gold

Hvad med tobakspinde til IQOS?

IQOS 3 DUO sæt i brilliant gold

Ingen lugt af cigaretrøg

Opvarmer tobak i stedet for at brænde den

Ikke en e-cigaret

Med de nye afgiftsstigninger er IQOS ikke blot et skadesreducerende alternativ til almindelige cigaretter - det giver også en økonomisk fordel at skifte til IQOS, når cigaretterne i fremtiden bliver dyrere, fordi tobakspinde, der bruges til IQOS, ikke stiger fra nuværende 44 kr. per pakke.

IQOS er vores innovative alternativ til cigaretter. IQOS opvarmer tobakken i stedet for at brænde den. Resultatet er den ægte smag af tobak uden ild, uden aske og med mindre lugt.


FAQ om prisstigningen

Hvor meget stiger cigaretter i pris?

Prisen for en gennemsnitlig pakke med 20 cigaretter stiger fra omkring 41 kr. til omkring 60 kr. frem mod 2022.

Prøv et alternativ til cigaretter her!

Hvornår træder prisstigningen i kraft?

Første prisstigning til omkring 55 kr. per cigaretpakke træder i kraft d. 1. april 2020. Anden prisstigning til omkring 60 kr. per pakke træder i kraft d. 1. januar 2022.

Prøv et alternativ til cigaretter her!

Hvorfor bliver cigaretter dyrere?

Formålet med prisstigningen er at sikre, at færre børn og unge begynder at ryge. Prisen er ifølge flere eksperter et effektivt virkemiddel til at undgå, at børn og unge begynder at ryge.

Prøv et alternativ til cigaretter her!

Hvem står bag prisstigningen?

Prisstigningen er en del af finansloven for 2020, der er vedtaget af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet. Partierne Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti bakker op om prisstigningen.

Prøv et alternativ til cigaretter her!

Stiger e-cigaretter og andre tobaksprodukter også i pris?

Prisen på cigarer, cigarillos, cerutter, skrå, snus og anden røgfri tobak forhøjes med omkring 14 kr. per pakke fra d. 1. april 2020 og yderligere omkring 5 kr. fra d. 1. januar 2022. Prisen på e-væsker forhøjes med 2 kr. per ml fra d. 1. juli 2022, så en beholder med 10 ml e-væske vil koste omkring 50 kr.

Prøv et alternativ til cigaretter her!

Stiger cigaretter i pris i andre lande?

Prisstigningen er en del af den danske finanslov og derfor ikke gældende for andre lande. Men det er muligt, at regeringer i andre lande også øger prisen på cigaretter.

Prøv et alternativ til cigaretter her!

Denne hjemmeside indeholder information om røgfrie produkter og er udelukkende for voksne i Danmark, der ellers ville fortsætte med at ryge eller bruge andre nikotinprodukter.

Er du over 18 år og er du ryger eller bruger af andre nikotinprodukter?
Bekræft
Du skal være over 18 år for at få adgang til denne hjemmeside.