Enter date of birth to confirm you are over 18 years old and wish to enter IQOS.com

Confirm

You must be 18 or over to access materials on this site

This site contains information about smoke-free products and we need your age to make sure that you are an adult in Denmark, who would otherwise continue to smoke or use nicotine products. Our products are not an alternative to quitting and are not designed as cessation aids. They are not risk free. They contain nicotine, which is addictive. Only for use by adults.
Service rating -
Free next day delivery - Order within
Free & quick delivery - 1-3 working days
Money-back - If not satisfied after use
Cigarette prices in Sweden
Cigarette prices in Sweden

Cigarette prices in Sweden

Cigaretpriser i Sverige

En gennemsnitlig pakke med 20 cigaretter kostede pr. 1. januar 2023 omkring 65 svenske kroner i Sverige, svarende til omkring 43 danske kroner alt efter valutakursen. Til sammenligning koster en gennemsnitlig pakke cigaretter i Danmark omkring 60 danske kroner.

Prisforskellen på cigaretter i Sverige og Danmark er med andre ord omkring 17 danske kroner for en gennemsnitlig pakke med 20 cigaretter. Det svarer til, at man kan opnå en besparelse på knap 30 % ved at købe cigaretter i Sverige frem for Danmark.

Derfor er det ikke overraskende, at det er populært blandt danskerne at købe cigaretter i Sverige. En rapport af revisionsselskabet KPMG fra 2022 konkluderer, at Sverige er danskernes foretrukne land at købe billige cigaretter i. KPMG har lavet rapporten for Philip Morris.

Bemærk at de svenske cigaretpriser varierer afhængig af både cigaretmærke og cigaretlængde. Derfor er alle beløb på denne side omtrentlige gennemsnitspriser. Eksempelvis kan visse mærker i Sverige fås ned til 59 svenske kroner, mens andre koster op til 77 svenske kroner.

Forhøjede tobakspriser i Sverige

I 2021 fremsatte den daværende svenske socialdemokratiske regering et forslag om at hæve afgiften på tobaksvarer (herunder cigaretter, snus med mere) med 3 %. Forslaget blev begrundet med folkesundhedsmæssige fordele og med, at tobaksafgiften skal afspejle de øgede omkostninger, tobaksforbruget skaber i blandt andet sundhedsvæsenet.

Regeringens forslag blev debatteret grundigt i det svenske parlament, Riksdagen, og flere oppositionspartier modsatte sig forhøjelsen med den begrundelse, at husholdningerne allerede er presset af øgede leveomkostninger. Men afgiften endte med at blive vedtaget.

Således blev afgiften på tobaksvarer forhøjet med 3 % d. 1. januar 2023. Tobaksafgiften følger i øvrigt forbrugerprisindekset og genberegnes hvert år. Det betyder altså, at priserne på cigaretter løbende stiger, forudsat at forbrugerprisindekset stiger.

Mentolcigaretter i Sverige

Den 20. maj 2020 blev det forbudt at sælge mentolcigaretter, inklusive cigaretter med mentol click-filter og rulletobak med mentolsmag, i Sverige og resten af EU. Derfor er det ikke længere muligt at købe mentolcigaretter i Sverige.

Forbuddet mod mentolcigaretter i Sverige gælder dog ikke for snus og andre røgfrie produkter som eksempelvis opvarmet tobak. Derfor er det fortsat muligt at købe snus og opvarmet tobak med smag af mentol i Sverige.

Cigaretter fra Danmark til Sverige

Når du rejser mellem EU-lande, herunder mellem Sverige og Danmark, er du fritaget for at betale afgift på tobak, hvis du køber varer til eget forbrug. Det er op til hvert enkelt EU-land at fastsætte den tilladte mængde tobak til eget forbrug.

Hvis du er fyldt 18 år, må du medbringe 800 cigaretter fra et andet EU-land, herunder Sverige, til Danmark. Det svarer til, at du må tage 20 pakker cigaretter med over grænsen. Hvis du er under 18 år, må du ikke medbringe tobak fra et andet EU-land til Danmark.

For at afgøre om tobakken er til eget forbrug, kan de danske toldmyndigheder se på en række forskellige forhold, eksempelvis om du arbejder for en kommerciel virksomhed, hvordan cigaretterne er emballeret, og hvordan du transporterer cigaretterne.

Det er ikke til eget forbrug, hvis du eksempelvis sælger cigaretterne videre til andre, eller hvis du tager dem med over grænsen for personer, der ikke er med på rejsen. I så fald skal du betale afgift af cigaretterne. Overtrædelse af reglerne medfører bøde.

Bemærk at begrænsningen på indførsel af 800 cigaretter fra Sverige til Danmark ikke gælder internetandel. Tobaksvarer købt over internettet skal du betale afgifter af uanset mængde. Det gælder i øvrigt også flere andre varegrupper som eksempelvis alkohol.

Cigaretpriserne i andre lande

Cigaretpriserne varierer fra land til land. Danmark et af de lande i Europa, hvor cigaretterne er dyrest, mens lande som Litauen, Polen, Slovakiet og Bulgarien ligger i bunden. Sverige ligger en smule over middel, jf. den grafiske prisoversigt fra 2020 herunder.

Ligesom i Danmark er der i mange andre lande et politisk ønske om at nedbringe antallet af rygere, og prisstigninger er ifølge flere eksperter et effektivt virkemiddel til at undgå, at børn og unge begynder at ryge. Derfor er det sandsynligt, at priserne stiger i flere lande.

Cigaretpriserne i andre landen

En gennemsnitlig pakke med 20 cigaretter kostede pr. 1. januar 2023 omkring 65 svenske kroner i Sverige, svarende til omkring 43 danske kroner alt efter valutakursen.

Når du rejser fra Sverige til Danmark, må du tage 800 cigaretter med over grænsen til eget forbrug, hvis du er fyldt 18 år.

Ja. Prisforskellen på cigaretter i Sverige og Danmark er omkring 17 danske kroner for en gennemsnitlig pakke med 20 cigaretter (pr. 1. januar 2023).

Prisforskellen skyldes både kursforskellen mellem den danske og den svenske krone, men også at Danmark flere gange har hævet cigaretpriserne. Læs mere om de danske priser på cigaretter.

Ja. Tobaksafgiften i Sverige blev forhøjet med 3 % d. 1. januar 2023. Tobaksafgiften følger i øvrigt forbrugerprisindekset og genberegnes hvert år.

Nej. Den 20. maj 2020 blev det forbudt at sælge mentolcigaretter, inklusive cigaretter med mentol click-filter og rulletobak med mentolsmag i EU, herunder Sverige.