Enter date of birth to confirm you are over 18 years old and wish to enter IQOS.com

Confirm

You must be 18 or over to access materials on this site

This site contains information about smoke-free products and we need your age to make sure that you are an adult in Denmark, who would otherwise continue to smoke or use nicotine products. Our products are not an alternative to quitting and are not designed as cessation aids. They are not risk free. They contain nicotine, which is addictive. Only for use by adults.
Service rating -
Free next day delivery - Order within
Free & quick delivery - 1-3 working days
Money-back - If not satisfied after use
Cigarette prices in Germany
man looking at a white box

Cigarette prices in Germany

Cigaretpriser i Tyskland

En gennemsnitlig pakke med 20 cigaretter kostede pr. 1. januar 2023 omkring 7,7 Euro i Tyskland, svarende til omkring 57 danske kroner. En gennemsnitlig pakke cigaretter i Danmark koster til sammenligning 60 danske kroner. Prisforskellen er med andre ord 3 kr.

Salgsprisen for cigaretter i Tyskland er bestemt af fire faktorer. En andel af prisen går til producenten af cigaretterne og til detailhandlen, en andel går til tobaksafgift, en andel går til moms, og endelig er der en miljøandel til bortskaffelse af emballagen.

De tyske cigaretpriser varierer afhængig af både cigaretmærke og cigaretlængde. Derfor er alle beløb på denne side omtrentlige gennemsnitspriser. Eksempelvis kan visse mærker i Tyskland fås ned til 5,5 Euro (41 kr.), mens andre koster op til 8,3 Euro (62 kr.).

Mentolcigaretter i Tyskland

Siden d. 20. maj 2020 har det været forbudt at sælge mentolcigaretter i Tyskland. Reglerne er vedtaget af EU-parlamentet og gælder derfor også i andre EU-lande, inklusive visse lande uden for EU, herunder blandt andet Storbritannien.

Reguleringen af mentolcigaretter i Tyskland gælder dog ikke til snus og andre typer røgfrie produkter som eksempelvis opvarmet tobak. Som en konsekvens heraf kan man stadig købe snus og opvarmet tobak med mentolsmag i Tyskland.

Cigaretter fra Danmark til Tyskland

Hvis du er fyldt 18 år, må du tage 800 cigaretter – svarende til 20 cigaretpakker – fra Tyskland til Danmark, så længe cigaretterne er til eget forbrug. Hvis du er under 18 år, må du ikke tage cigaretter eller andet tobak med fra Tyskland til Danmark.

Cigaretter er til eget forbrug, hvis du ryger dem selv. Det er ikke eget forbrug, hvis du sælger cigaretterne videre til andre, eller hvis du køber dem på vegne af andre, der ikke er med på rejsen til Tyskland. Hvis du overtræder reglerne, risikerer du en bøde.

Ved køb af cigaretter online i Tyskland, skal du betale afgift af cigaretterne, uanset antallet du får sendt til Danmark. Toldfritagelsen for indførsel af op til 800 cigaretter fra Tyskland til Danmark gælder med andre ord ikke nethandel.

Reglerne er de samme i alle EU-lande. Det betyder eksempelvis, at de også gælder ved køb af rcigaretter i Sverige. . Når du rejser uden for EU, er reglerne mere strikse – i det tilfælde må du højst tage 200 cigaretter med hjem til Danmark til eget forbrug.

Bemærk i øvrigt, at 800 cigaretter (fra EU-lande) og 200 cigaretter (fra lande uden for EU) er et udtryk for den samlede mængde tobak, du må tage med over grænsen. Du må altså ikke samtidig tage andet tobak med over grænsen, med mindre du reducerer antallet af cigaretter.

Stigende cigaretpriser i Tyskland

Cigaretpriserne i Tyskland er steget løbende. En gennemsnitlig pakke med 20 cigaretter kostede omkring 5 Euro (37 kr.) i 2012, 6 Euro (45 kr.) i 2016 og 7 Euro (52 kr.) i 2020. Pr. 1. januar 2023 er den gennemsnitlige pris i Tyskland omkring 7,7 Euro (57 kr.).

Formålet med prisstigningen i Tyskland har ligesom i Danmark især været at forhindre, at unge begynder at ryge. Forskere har peget på, at prisstigninger er et effektivt virkemiddel til netop at forhindre, at unge mennesker begynder at ryge cigaretter.

Tysklands Finansministerium forventer, at cigaretpriserne i Tyskland stiger med gennemsnitligt 0,08 Euro årligt frem mod 2026. Det svarer til en prisstigning på omkring 60 øre årligt. Hvis ikke Danmark i mellemtiden øger priserne yderligere, vil cigaretpriserne i Tyskland i 2026 ligge på samme niveau som i Danmark.

En gennemsnitlig pakke med 20 cigaretter kostede pr. 1. januar 2023 omkring 7,7 Euro i Tyskland, svarende til omkring 57 danske kroner.

Når du rejser fra Tyskland til Danmark, må du medtage 800 cigaretter til eget forbrug, så længe du er fyldt 18 år.

Ja. Cigaretpriserne forventes at stige omkring 60 øre årligt frem mod 2026.

Siden d. 20. maj 2020 har det været forbudt at sælge mentolcigaretter i hele EU. Derfor er det ikke muligt at købe mentholcigaretter i Tyskland.

Ja. Prisforskellen på en gennemsnitlig pakke cigaretter i Tyskland og Danmark er omkring 3 kr. pr. 1. januar 2023.